سوابق فعالیت علمی و اجرایی

سال تولد: 1349

رشته تحصیلی: پزشکی

دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی شیراز

زمینه های پژوهشی : طب مکمل ، پزشکی کوانتومی ، هیپنوتیزم ، یوگا ، طب سوزنی ، طب سنتی و اسلامی ، ماساژ

مسئولیت فعلی :

 • رییس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه پژوهشی احیای طب اسلامی
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز مرکز ماساژ آفتاب شرقی
 • موسس و صاحب امتیاز سابق آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آفتاب شرقی آریا

سوابق اجرایی :

 • دبیرکل اولین انجمن بهداشت روانی جوانان کشور(لیان دانش) 1378   شیراز
 • مدیر خودکفایی مجمع متخصصین ایران 1381  تهران
 • طراح اولین جشنواره نمایشی هنرهای رزمی 1382  تهران
 • طراحی اولین شبکه آموزشی آی تی بانک صادرات (سپهر گستر پردازه) 1383  تهران

سوابق علمی

 • برگزاری کارگاه آموزشی هیپنوتراپی کانون تحقیقات دانشجویی دانشگاه علمو پزشکی شیراز                        1372  شیراز
 • برگزاری کارگاه هیپنوتراپی ویژه اساتید علوم پزشکی شیراز                                                                  1373  بیمارستان نمازی شیراز
 • اجرای غرفه طب شرقی در اولین جشنواره تحقیقاتی دانشجویان پزشکی کشور                                          1373  شیراز
 • کارشناس طب سنتی در سریال تصویری گنجینه آثار شبکه دوم سیما                                                   1384  مشهد
 • مدرس کارگاههای بهداشت خانواده از منظر اسلام                                                                             1385 مشهد
 • تألیف اولین کتابسلنامه بهداشت اسلامی                                                                                       1388  تهران
 • مدرس طب اسلامی- اولین کارگاه مبلغان مشاور خانواده (تبلیغات حوزه اسلامی مشهد)                             1388  مشهد
 • سخنرانی در اولین همایش ملی طب الرضا(علیه السلام)                                                                     1389  مشهد
 • مدرس طب اسلامی کانون علمی دانشگاه تهران                                                                               1389   تهران
 • سخنران همایشهای بهداشت خانواده از منظر اسلام فرهنگسراهای تهران                                                1389   تهران
 • عضو مؤسس مؤسسه پژوهشی احیای طب اسلامی                                                                          1387  مشهد
 • مؤسس اولین مرکز ماساژ علمی شرق کشور                                                                                    1389  مشهد
 • ابداع ماساژ نوین ایرانی کاریز                                                                                                       1390  مشهد
 • آموزش و تشکیل اولین تیم ماساژدرمانگران نابینای کشور                                                                   1391  مشهد
 • راه اندازی اولین مرکز فوت ماساژ ایستگاهی کشور در راه آهن مشهد                                                    1391 مشهد
 • ابداع روش کرکینگ(درمان گرفتگی عضلات ستون فقرات)                                                                  1393 مشهد
 • داور دومین مسابقات کشور ماساژ                                                                                                1398 مشهد
 • تدوین دوره آموزش نیمه حضوری ماساژ ایرانی کاریز                                                                         1399  مشهد
 • ابداع دوره آموزشی خانواده سبز                                                                                                  1402   تهران

تألیفات

 • کتابسالنامه بهداشت رضوی با مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی
 • بررسی خواص و مراقبت اولیه در حمام با نگاهی به رساله طبی امام رضا(علیه السلام)
 • کتاب مبانی ماساژ ایرانی کاریز(در حال تالیف)
آموزش ماساژ
ویدئوهای آموزش نیم حضوری ماساز کاریز
کارآموزان ماساژ کاریز
کارگاه ماساژهای تخصصی مشهد
ماساژدرمانگران نابینا
کارآموزان موسسه عصای سفید مشهد
اولین دوره فنی و حرفه ای
تیم کارآموزان مهندسی ساختمان
Previous slide
Next slide